неділя, 22 березня 2015 р.

Цікаві завдання

Українська мова

Звуки. Букви.

1.Постав наголос у словах. Новий – нового, старий – старого, легкий – легкого.Коси – коси, дорога – дорога, брати – брати, замок – замок.            2.  Встав у словах пропущені літери «е», «и».      Л…сток, оз…ро, с…ло, в..рба, в…сло,ж…та, з…ма,з…мля, с…ниця,    ц…буля, т…пло.   3.Зроби звуко-буквенний аналіз слів, поділи їх на склади:Їжак, верблюд, неділя, дзвіночки, Юля, джмелик,  ягода, герой, день, бє,щавель,знання.
     4.Гра «Ф або ХВ»  …іалка, …іст, …ея,…илина, …онтан, …ороба, …ортец я, сара…ан, …оя, …утбол, …иля. 5.Заміни тверді приголосні  д,т,н мякими д.
Дим – дім                полин -Багатий –                 дати -Завод –                    радити -
Тин –                        дружний -Знати -                    порад  - 6.Встав де потрібно апостроф.     М…ята, п…ять, подвір…я, солов…ї, пір…я, б…ють, дерев…яний, м…який, р…яд, бур…як,бур…я, сім…я

1. Продовж речення.
За допомогою органів мовлення утворюються…
а) звуки;
б) букви
2. Звуки можна ..
а)тільки почути
б)вимовити і почути.
3. На письмі звуки мовлення завжди позначаються….
а)буквами
б)цифрами
4. Буква – це..
а)письмовий знак
б)умовний знак
5. Букви завжди…
а)слухають
б)читають і пишуть
6. Абетка(алфавіт)-це…
а)сукупність звуків
б)сукупність букв
7.Ураїнська абетка складається ..
а)33 букв
б)32  букви
8. Яку назву має книга, в якій усі слова розташовані в абетковій послідовності?
а)довідник
б)словник
Варіант І
1. У якому імені немає  м’яких приголосних?
а) Сашко;       б) Гриць;     в) Андрійко.
2. Визнач правильне твердження:
Якщо на початку слова є буква я, ю, є , то у цьому слові
а)  звуків буде менше, ніж букв;        
б) звуків буде більше, ніж букв;
в)кількість звуків і букв буде однаковою.
3. Познач групу слів, які  записані правильно:
а) м’ята, соловї, пір’я;
б) моря, голуб’я,  подвір’я;
в) розв’язання, буряк, деревяна.
4. Виконай звуко-буквений аналіз слів:
дев’ять  _______________________________________
знання ________________________________________

Варіант ІІ
1. У якому імені немає  м’яких приголосних?
а) Марійка;       б) Зіна;     в) Маша.
2. Визнач правильне твердження:
При переносі подвоєні букви
а)   можна розривати;        
б) не можна розривати;
в) їх не можна переносити.      
3. Познач групу слів, які  записані правильно:
а) подвір’я, малята, вють;
б) солов’їний, рум’яний, деревяний;
в) кам’яний, п’ять, листя.
4. Виконай звуко-буквений аналіз слів:
солов’ї  _______________________________________  Текст. речення.

1 варіант1. Обери правильну відповідь. Усне мовлення має бути:а) швидким, тихим, зрозумілим;б) правильним, зрозумілим, виразним;в) голосним, правильним, швидким.2. Доповни речення. Людям мова потрібна...а) для письма;б) для читання;в) для спілкування.3. Підкресли звертання.—  Що ти, донечко, шепочеш? І чому це ти не сниш?—  Я, матусю, спати хочу. Але треба вивчить вірш.4. Встав слова ввічливості.Оленка та Мар'янка малюють. Оленка сказала:—  Мар'янко, дай,_____, жовту фарбу.Мар'янка дала фарбу й сказала:Оленка відповіла:____________
5. Виконай завдання.а) Пронумеруй речення так, щоб утворився текст. Підкресли зачин тексту.
О Вони дружно почали ліпити хатку.О Навесні повернулися ластівки.О У гніздечку з'явилися ластів'ята.О Вони веселим щебетанням зустрічали сонечко.б) Визнач тип тексту.Ялинковий шишкар такий яскраво-червоний, немов стигла ягода. У нього дзьоб міцний. Кінчики його у протилежні боки загнуті. Так і працює з ранку до вечора — шишки трощить.а) Розповідь;б) міркування;в) опис.2 варіант
1. Обери правильну відповідь. Писемне мовлення має бути:
а) розбірливим, швидким, охайним;б) без помилок, розбірливим, повільним;в) каліграфічним, розбірливим, охайним, без помилок.2. Доповни речення. Людям мова потрібна...а) для спілкування;б) для листування;в) для читання.3. Підкресли звертання.—  Мамо, я впав у калюжу.—  Як, у нових штанях, сину?—  Все сталося так швидко, що я не встиг їх зняти.4. Встав слова ввічливості.Мами немає вдома. Прийшла мамина знайома.Тарас зустрів її біля дверей.—_____, Тарасику! Мама вдома?—  Ні, мама незабаром прийде. Сідайте,_____, ось стілець.—_____, Тарасику!5. Виконай завдання.а)  Пронумеруй речення так, щоб утворився текст. Підкресліть кінцівку тексту.О Раптом із яру вискочив вовк.
О Молодий пастух пас овець.
О Де трапилось у гірському селі.
О Пастух кинувся на вовка і прогнав його.
О  Він схопив вівцю.
б) Визнач тип тексту.Заєць — гризун великого розміру. У нього довгі ноги, великі вуха, короткий хвіст. Пухнасте хутро влітку сіре, а взимку біле.а) Опис;б) розповідь;в) міркування. 

Варіант 1
1. Речення виражає:
а) незакінчену думку;
б) закінчену думку;
в) назву предметів.
2. Пошир речення за питаннями. Вибери правильно записане речення.
На річці (що зробили? ) (які?) лілії.
а) На річці цвітуть білі лілії.
б) На річці зацвіли лілії,
а) На річці зацвіли білі лілії.
3. Вибери правильно складене речення.
а) Над калина червона пишається водою.
б) Калина над червона пишається водою.
в) Пишається над водою червона калина.
4. Речення :      
Яка ваша рідна мова?     є:
а) розповідне;
б) спонукальне;
в) питальне.
5.Продовж речення:
Я мрію стати...
6. Прочитай. Вибери для кожного речення знак.
Хто любить читати казки
Казки люблять усі
Чим же цікаві казки
Там різні чудеса
Спиши, постав у кінці речень потрібні знаки.

Варіант 2
1.Слова, зв'язані між собою за змістом є:
а) текстом;
б) групою слів;
в)реченням.
2.Пошир речення за питаннями. Вибери правильно записане речення.
(Що робить?) вітер з дерев (що?).
а) Зірвав вітер з дерев листки.
б) Зриває вітер з дерев жовті листки.
в) Зриває вітер з дерев листки.
3. Вибери правильно складене речення.
а) На іскристий лежить полях сніг.
б)На сніг іскристий лежить полях.
в) На полях лежить іскристий сніг.
4. Речення Школярі прибирали шкільне подвір'я є:
а) розповідне; б) спонукальне; в) питальне
5. Продовж речення:
Я мрію стати …
6. Прочитай. Вибери для кожного речення знак.
Куди відлітають журавлі
Прилітайте, журавлі, до рідної землі
Повернулись журавлі до рідної землі
Чи повернулись журавлі 

СловоІменник. Тестова робота

1 варіант
Вкажи правильну відповідь.
1. Іменники означають:
а) дію предмета;
б) назву предмета;
в) кількість предметів.
2. На питання хто? відповідають:
а) назви міст, сіл, вулиць, річок;
б) назви рослин і тварин;
в) назви людей і тварин.
3. Імена, по батькові та прізвища людей пишуться
а) з великої букви;
б) з нового рядка;
в) з малої букви.
4. З великої букви пишуться:
а) назви тварин;
б) клички тварин;
в) прізвища тварин.
5. Назви міст, сіл, вулиць, річок пишуться:
а) з малої букви;
б) з абзацу;
в) з великої букви.
6. Іменники, вжиті у множині означають:
а) один предмет;
б) багато предметів;
в) назви людей і тварин.
7. Вкажи слова, які відповідають на питання що?
1) горобець 4) коса 7) квітка
2) гніздо 5) лікар 8) вівця
3) стіл 6) дощ 9) молоко
8. Вкажи слова, які відповідають на питання хто?
1) осінь 4) ластівка 7) їжак
2) зима 5) зайчик 8) учитель
3) весна 6) лисичка 9) цукор
9. Визнач «зайве» слово:
1) ручка 4) пенал 7) дошка
2) зошит 5) ранець 8) книжка
3) олівець 6) парта 9) зеленіє
10. Вкажи іменники, вжиті у множині.
1) море 4) ягоди 7) звірі
2) дерева 5) місто 8) хмара
3) ромашка 6) краплі 9) діти
11. Визнач слова, близькі за значенням до слова ворог:
1) противник 4) боягуз
2) неприятель 5) хвалько
3) недруг 6) балакун
2. Вкажи слова, протилежні за значенням до слова смуток:
1) горе 4) свято
2) радість 5) забава
3) веселощі 6) сум
13. Заміни групу слів одним загальним словом.

Калина, верба, тополя - …
1) рослини 2) дерева
3) тварини 4) листя.
14. Вкажи в якому рядку слова написані правильно:
1) Микола Петрович Крамський 5) Джерельна Вулиця
2) Денисенко іван Борисович 6) село Михайлівка
3) річки Десна, Дунай, Дніпро 7) Це – Кіт мурчик
4) місто апостолове 8) Це – песик Дружок.
15. Визнач іменники:
1) біг 3) бігун 5) біготня
2) бігти 4) вибіг 6) добіг.
Іменник. Тестова робота

2 варіантВкажи правильну відповідь.1. Іменники відповідають на питання:а) який?;б) хто?, що?;в) що робить?.2. На питання що? відповідають:а) назви людей і тварин;б) назви всіх предметів, крім назв людей;в) назви всіх предметів, крім назв людей і тварин.3. Імена, по батькові та прізвища людей пишутьсяа) з малої букви;б) з нового рядка;в) з великої букви.4. З малої букви пишуться:а) прізвиська тварин;б) клички тварин;в) назви тварин.5. Назви міст, сіл, вулиць, річок пишуться:а) з великої букви;б) з малої букви;в) з абзацу.6. Іменники, вжиті в однині означають:а) один предмет;б) багато предметів;в) назви людей і тварин.7. Вкажи слова, які відповідають на питання хто?1) дитина 4) книжки 7) собака2) кавун 5) пісня 8) півень3) учень 6) жоржина 9) ведмідь.8. Вкажи слова, які відповідають на питання що?1) каченята 4) гусенята 7) ягнята2) груша 5) лимон 8) слива3) весна 6) літо 9) осінь9. Визнач «зайве» слово:1) яблука 4) вишні 7) персики2) груші 5) червоні 8) дині3) сливи 6) абрикоси 9) кавуни10. Вкажи іменники, вжиті в однині.1) учитель 4) черевики 7) портфель 2) календарі 5) театр 8) чергові3) шофер 6) зайці 9) диван11. Визнач слова, близькі за значенням до слова веселощі:1) сміх 4) смуток2) забава 5) радість3) розвага 6) печаль12. Вкажи слова, протилежні за значенням до слова радість:1) журба 4) печаль2) натхнення 5) смуток3) сум 6) доброта13. Заміни групу слів одним загальним словом.Сорока, ластівка, журавель - …1) комахи 2) звірі3) птахи 4) риби.14. Вкажи в якому рядку слова написані правильно:1) Петренко Інна Сергіївна 5) Джерельна Вулиця2) Василь Петрович іванов 6) Це- Село малинівка3) Дніпро – найбільша Річка України 7) Це – корова Лиска4) місто Дніпропетровськ 8) Це – Кінь каштан.15. Визнач іменники:1) приморозив 3) морозець 5) заморозити2) морозиво 4) мороз 6) заморо

Слова, що означають назви предметів
1   варіант
 1. Продовж речення
            Слова, що є __________________________ відповідають на питання хто? що?
            а) назвами ознак
            б) назвами предметів
            в) назвами дій
 2. Прочитай вірш. Підкреслити слова, які відповідають на питання «хто?», «що?»
            Нам сонечко всміхається, цілує гай і сад.
У листя одягається зелений виноград.
 3. Записати своє прізвище, ім’я по батькові
             _______________________________________________________________________
 4. До слів, які відповідають на питання хто? Добрати слова, які відповідають на питання що?
            Зразок:   лікар – лікарня
двірник –
льотчик –
моряк –
футболіст –
 5. Утворити імена, додаючи літеру:
            …еонід,
            …льга,
            …ван,
            …ашка.
 6. Дописати клички тварин.
            У Маринки вдома є собака …………..
            На лузі пасеться корова …………………
            Мені подарували кішку, яку я назвав …………………
 7. Яке слово зайве?
            а) Дніпро
            б) Київ
            в) Львів
            г) Донецьк

 Тест 4.
Слова, що означають назви предметів
 2   варіант
 1. Продовж речення
            Слова, що  відповідають на питання хто? що? , є _____________________________
            а) назвами ознак
            б) назвами дій
            в) назвами предметів
 2. Прочитай вірш. Підкреслити слова, які відповідають на питання «хто?», «що?»
            На болоті журавель
            Цілий день збирав щавель.
            Назбирав собі на борщ,
            Та якраз вперіщив дощ
 3. Записати своє прізвище, ім’я по батькові
             _______________________________________________________________________
 4. До слів, які відповідають на питання хто? Добрати слова, які відповідають на питання що?
            Зразок:   лікар – лікарня
селянин  –
комбайнер –
мурашка –
школяр –
 5. Утворити імена, додаючи літеру:
            …лексій,
            …ндрій,
            …вген,
            …ленка.
 6. Дописати клички тварин.
            На лузі пасеться коза  …………..
            Марійка гладить кішку …………………
            Багато молоко дає корова  …………………
 7. Яке слово зайве?
            а) Кальміус
            б) Харків
            в) Луганськ
            г) Донецьк
  Тест 5.
Слова, які називають ознаки предметів
1   варіант
 1. Доповни речення
            Слова, які відповідають на питання   який? яка? яке?  називаються _______________
            а) прикметниками;
            б) іменниками;
            в) дієсловами.
 2. Підкреслити слова, що відповідають на питання  який? яка?  яке?
            Радість, сміливий, фіалка, біла, залізний, мороз, Дунай, ясне, гострий, Микола, старанний , сумна, глибоке.
 3. До слів першого рядка добрати слова із протилежним значенням із другого рядка
            М’який, сумний, веселий, твердий.
 4. До назв предметів добрати ознака
            Сонце, вітер, трава, теплий, яскравий, молодий
 5. Дописати потрібні прикметники
            Струмок вузький, а річка………………………………….  .
            Кущ низький, а дерево………………………………….….  .
            Андрійко дорослий, а Оленка…………………………  .
 6. Замінити виділені слова прикметниками і записати словосполучення
            Поличка з дерева –  …………………………………………….
            Ваза з скла –  ……………………………………………………….
            Хліб з пшениці –  ………………………………………………….
 7. Прочитати. Вставити потрібні прикметники
             Діти раділи……………………….. дощику
 Сонце сховалося за ………………………….. хмару
 Помахала осінь…………………...  листям
  Тест 5.
Слова, які називають ознаки предметів
 2   варіант
 1. Продовжити  речення
            Прикметники – це слова, які виражають ознаки предметів, і відповідають на питання  ________________________________________________________________
            а) хто?  що?
            б) який? яке? яка?
            в) що робить? що зробить?
 2. Підкреслити слова, що відповідають на питання  який? яка?  яке?
            Дерев’янка, висота, старе, квітка, маленька, цвях, цегла, цегляний, суниця, зелений, чиста, дощ, зеленіти, світить низький, глиняний.
  3. До слів першого рядка добрати слова із протилежним значенням із другого рядка
            Високий, мілкий, глибокий, низький.
 4. До назв предметів добрати ознака
            Струмок, птахи, кавун, солодкий, дзвінкий
 5. Дописати потрібні прикметники
            Цукор солодкий, а сіль ……………………………………………
            Холодна осінь…………………………… весна.
            Наталка маленька, а Сергійко ………………………………….
 6. Замінити виділені слова прикметниками і записати словосполучення
            Сопілка з калини –  ………………………………………………….
Гілка із яблуні  – ………………………………………………………
            Одяг на свята  – ……………………………………………………….
 7. Прочитати. Вставити потрібні прикметники

У нашій школі стоїть ……………………ялинка
 Шкільне подвір’я засипав  ……………………….. сніг
 Росте на ставку ……………………………… квітка
Тест 6.
Слова, які називають дії предметів
 1   варіант
 1. Продовжити  речення
            Слова, які відповідають на питання що робить? що зробив? Що буде робить? означають __________________________________________
а) предмет;
б) ознаки предмета;
в) дію предметів.
 2. Прочитати вірш. Підкреслити слова, які означають дію предметів.
            Пішла киця по водицю
            Та й упала у криницю.
            Прибіг котик – братик
 Та й витяг за вушко.
            Посадив на сушко.
 3. До слів лівої колонки добрати протилежні за значенням.
            Сміятися         говорити
            мовчати         плакати
            піднімати       опускати
 4. До поданих слів добрати слова, які означають дію предметів.
            Учитель ……………………………………….   .
            Дерева ………………………………………..   .
            Сніг ……………………………………………..   .
            Риба …………………………………………….  .
 5. До поданих слів добери близькі за значенням.
            Плакати – ……………………………………..  .
            Говорити – ……………………………………  .
 6. Встановити зв’язок слів у реченні.
            Дзвенить у лісі веселий струмок.
  
            Струмок (що робить?)…………………………………………;
            струмок (який?)…………………………………………………..;
            дзвенить (де?) …………………………………………………… .
 7. Вставити пропущені слова, які означають дію предмета.
 Діти ……………….в бібліотеку. Вони ………..……. книги. Оленка……………………… байки Леоніда Глібова.
 Тест 6.
Слова, які називають дії предметів
2   варіант
1. Продовжити  речення
            Слова, які відповідають на питання що робить? що зробив? Що буде робить? означають __________________________________________
а) дію предмета ;
б) ознаки предмета;
в) предмет .
 2. Прочитати вірш. Підкреслити слова, які означають дію предметів.
            Коли риби виростають,
              Добре плавають в воді,
              Птахи високо літають,
              Звірі бродять по землі.
 3. До слів лівої колонки добрати протилежні за значенням.
            Родити                            стояти
              бігати                              сумувати
              будувати                        руйнувати
4. До поданих слів добрати слова, які означають дію предметів.
             Сонце ……………………………………….   .
            Трава ………………………………………..   .
            Береза ……………………………………………..   .
            Діти…………………………………………….  .
 5. До поданих слів добери близькі за значенням.
            Ходити – ……………………………………..  .
            Полетіти – ……………………………………  .
 6. Встановити зв’язок слів у реченні.
                          Защебетав соловейко в зеленому лузі .
  
            Соловейко(що  зробив?)…………………………………………;
            Защебетав  (де?)…………………………………………………..;
            У лузі  (якому?) …………………………………………………… .
 7. Вставити пропущені слова, які означають дію предмета.
 Біля села  ……………………… річка . По ній ………………………………… катери . На них  діти .

 Варіант 1
 1. Імена, по батькові та прізвища людей пишуться
а) з великої букви;
б) з нового рядка;
в) з малої букви.
 2. Прочитай вірш. Підкреслити слова, які відповідають на питання «хто?», «що?»
 Нам сонечко всміхається, цілує гай і сад.
У листя одягається зелений виноград.
 3. До слів лівої колонки добрати протилежні за значенням.
            Сміятися         говорити
            мовчати          плакати
   4. Замінити виділені слова ознаками предметів і записати словосполучення
            Сопілка з калини –  ………………………………………………….
             Гілка із яблуні  – ………………………………………………………
            Одяг на свята  – ……………………………………………………….
 5. Вставити пропущені слова, які означають дію предмета.
Діти ……………….в бібліотеку. Вони ………..……. книги. Оленка……………………… байки Леоніда Глібова.
 1. Імена, по батькові та прізвища людей пишуться
а) з великої букви;
б) з нового рядка;
в) з малої букви.
2. Прочитай вірш. Підкреслити слова, які відповідають на питання «хто?», «що?»
 Нам сонечко всміхається, цілує гай і сад.
У листя одягається зелений виноград.
 3. До слів лівої колонки добрати протилежні за значенням.
            Сміятися         говорити
            мовчати          плакати
   4. Замінити виділені слова ознаками предметів і записати словосполучення
            Сопілка з калини –  ………………………………………………….
             Гілка із яблуні  – ………………………………………………………
            Одяг на свята  – ……………………………………………………….
 5. Вставити пропущені слова, які означають дію предмета.
Діти ……………….в бібліотеку. Вони ………..……. книги. Оленка……………………… байки Леоніда Глібова.
Прикметники

1.Визнач прикметники жіночого роду: чиста, глухий, поганий, зелена, тендітна, морозне, нова, старий, бліде.

   2. Від поданих слів утвори прикметники:
     Дерево - …, весна - …, зеленіти - … .
3 . З речення випиши сполучення іменників з прикметниками, визнач їх рід і число.
  На чорній землі білий хліб родить..

4. До поданих словосполучень добери протилежні за значенням і запиши. У   прикметника познач закінчення.
Зимовий ранок - …, старі дерева - …..

5. Вкажи слово, від якого утворився прикметник весняний:
а) веснянка;   б) веснонька;   в) весна.

6. Пошир речення прикметниками.
Повіяв …вітер. Світить … сонечко. День став … . Повертаються з вирію … птахи. 
Дієслово  


Запис під диктовку. Спостереження за роллю дієслова
Настала весна. Сонце підіймається все вище. Земля звільняється від снігу. Течуть по вибалках струмки.
Підкресліть дієслово цих реченнях.
На що вказує дієслово?
З якою частиною мови пов'язане дієслово в реченні? Чому?

Послухайте текст.
УДОМА КРАЩЕ Приїхав до Михайлика гість із села — двоюрідний брат Ро- манко. Пішли вони місто оглядати. Показав Михайлик Романові ляльковий театр, міський парк із фонтанами, цирк, метро. Коли хлоп'ята повернулися, бабуся посадила їх обідати й гово­рить: Ну що, Романку, сподобалося тобі наше місто?Сподобалось! — говорить хлопчик. — У вас гарно! Але в селі краще. У нас трактори! У нас комбайни! У лісі ягід, грибів повно...Бабуся засміялась і говорить:Це, Романку, з усіма так. Навіть прислів'я таке є: «У гостях добре, а вдома — краще».
Що не сподобалось вам у цьому тексті?
Якими словами можна замінити слово говорить? (Каже, запитує, відповідає)
Як називаються такі слова? (С

 Гра «Голоси тварин»
— На дошці написано назви тварин. Треба дописати, як вони подають голоси.
Собака... (гавкає). Курка... (кудкудакає).
Кінь...(ірже). Півень... (кукурікає).
Корова... (мукає). Сорока... (стрекоче).
Коза... (мекає). Горобець... (цвірінькає).
Свиня... (рохкає). Ластівка... (щебече).
Жаба... (кумкає). Голуб... (туркоче).
— Виграє той, хто правильно виконає це завдання.

Творча робота «Постав дієслова»
— На дошці написано текст болгарської народної казки з пропуще
ними словами — назвами дій.
Один батько______ старшого сина на город_______ картоплю._______ син
лопату, мішок і________ . Слідом за ним , менший брат________ на город
І замість роботи стали________ казки. Трохи згодом до них________ батько.
— Як______ ? —______ він.
— Ніяк, —_______ старший брат.
— А ти як? —_______ меншого сина.
—______ старшому, — відповів той, — бо не_________ » що______ брат.
— Добрі робітники! —________ батько. — Один нічого не, а другий йому.
— Придумайте і запишіть на розданих смужках паперу всі пропущені слова — назви дій.(Послав, копати, взяв, пішов, рушив, прийшли, розповідати, прийшов, працюєте, спитав, промимрив, запитав, допомагаю, знав, скаже, промовив, робить, допомагає)
— Тепер я читатиму кожне речення повністю, а ви будете віддавати мені тільки ті смужки, на яких написані правильні слова.
— Чого вчить казка? (Не ледарювати, а трудитися.)


Службові слова

Бесіда про службові слова.
1.Прочитайте початок вірша Наталі Забіли «З неба падають сніжинки». Чого в ньому не вистачає? Давайте доповнимо.
 .адають сніжинки
… дерева, … будинки,
… майдани, … садки,
… ялинки, … дубки.

Текст записати в зошити. Службові слова підкреслити. (коментоване письмо)


2.Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.   Підкресли службові слова.

Зранку, на, блищала, травичці, роса.
Біля, учні, школи, посадили, квіти.

3.Утворити словосполучення, службові слова підкреслити.

Яблука, стіл                 Яблука … столі     (на)     
Діти, клас                      Діти … класі          (в)     
Квіти, ваза                   Квіти … вазі            (у)    


Казка.
—   Колись у королівстві Граматики жили слова. І кожна група слів жила окремо. Окремо жили сло­ва — назви предметів, слова — назви ознак, слова — назви дій. І от королева Граматика вирішила подру­жити їх і послала на допомогу службові слова.

Так і бігають ці маленькі помічники з речення в речення. Скрізь треба встигнути, всім допомогти, бо без них слова не можуть ні в гості сходити, ні на лаві посидіти, ні у вікно визирнути.

—  Ай справді, спробуйте прочитати вірш калігра­фічної хвилинки без службових слів. Чи виходить у вас текст?

—   Службові слова допомагають зв’язувати інші слова в реченні.

Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте діалог в особах.

Батьки не пускають Андрійка на ковзанку, бо це через дорогу, по якій цілий день сновиґають машини.
—    Ще під колесо попадеш,— каже мати.
—    Наче я маленький...
—    Як великий, збирайся на роботу.
—    Е-е, на роботу мені ще рано!
—    Ти ж не маленький!
—    Так гуляти...
—    То й гуляй собі у дворі...
Дмитро Чередниченко

Сновиґають — тут: рухаються.

2.    Випишіть з тексту службові слова.

2. Прочитай текст.

У лісі тиша — повна, урочиста. Лише зрідка трісне дерево. Десь на верхах постукає по дереву дятел. Весь ліс — в інеї. Срібний, світлий, тихий. Ніби жде чогось, до чогось прислухається...
За Олесем Гончаром

1.    Поміркуй! Який це текст — розповідь чи опис?
    Прочитай слова — назви ознак, які використав письменник для опису зимового лісу.
2.    Спиши службові слова і ті слова, з якими вони зв'язані.

 Попрацюйте разом!
1.    Виразно прочитайте текст. Подумайте, яку його частину треба читати швидше, голосніше, з напруженням.

Волохан — сміливий і прудкий.
Умк зробив для молодшого брата Тико маленькі нарти. Хлопчик запріг у них свого собаку Волохана.
—    Волохане! Біжи в тундру! — скомандував Тико. Собака вивіз хлопчика на високий горбок. А з другого боку горба лежав на снігу білий ведмідь. Побачивши хлопця й собаку, він схопився на ноги і кинувся до саней.
—    Волохане! — загукав Тико.— Тікай! Ай-яй! Як вихор, зірвався Волохан. Швидко біг
ведмідь, та не догнати йому Волохана!
За Миколою Трублаїні

Нарти — сани, в яких їздять на собаках.

2.    Поділіть текст на три частини.
3.    Спишіть виділене речення. Підкресліть службові слова. Прочитайте записане без підкреслених слів. Зробіть висновок, для чого вживаються такі слова.

2. Прочитай і спиши словосполучення.

Вийшли на вулицю; поїхали в метро; зустріч з друзями; від понеділка до четверга; хлопчики й дівчатка; малий, але сильний.

1. За допомогою яких слів зв'язані між собою виділені слова?

3.  Прочитай лічилку.

Ку -ку-рі-ку, півнику, гайда! Була в мене дівчина Найда. І хліб пекла, й по телята йшла, і корову заганяла, та ще й пісеньку співала.

1. До яких слів не можна поставити питання?

    Попрацюйте разом!
1.    Прочитайте слова. Подумайте, які слова треба додати в кожному рядку, щоб утворилися речення.

Дерева, білка, пеньок, стрибнула; лапках, тримала, вона, шишку; пеньку, поснідала, білочка.

2.    Складіть і запишіть речення. Підкресліть слова, які ви додали.

3.    1. Зв'яжи кожну пару слів за допомогою службового слова.

Пароплав, море; автомобіль, дорога; міст, річка; хмара, небо; вугілля, земля; гриб, дерево.

 Попрацюйте разом!
 1. Прочитайте казку.

Зайчик і місяць.
Холодно взимку Зайчикові. Мороз тріщить. Холодний вітерець з яру повіває. Настала ніч.
Сів Зайчик під кущем, простяг лапки до Місяця, просить:
—    Місяцю, любий, погрій мене своїми променями.
Жалко стало Місяцеві Зайчика, він і говорить:
—    Іди полем, полем. Я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стогу соломи.
Попрямував Зайчик до стогу. Зарився в солому, виглядає, усміхається до Місяця:
—    Спасибі, любий Місяцю. Тепер твої промені теплі-теплі!
За Василем Сухомлинським

Повіває (з в і д к и?) ... яру; сів (д е?) ... кущем; прямуй (к у д и?) ... стогу; зарився (к у д и?) ... солому; усміхається (до к о г о?) ... Місяця.

2. Прочитай і спиши, вставляючи з довідки потрібні слова.

... зламаної сосни намело величезну кучугуру снігу.
Вибіжить ... галявину заєць. Але не підходить ... сосни. Вийде ... гущавини лисичка, та ... кучугури не наблизиться. Бо ... кучугурою, ... барлозі, спить ведмідь.
За Григорієм Скребицьким

Слова для довідки: біля, до, на, з, у, за.

3. Підкресли слова, що зв'язані зі службовими словами.

1.   Прочитай, змінюючи слова в дужках так, як того вимагають службові слова.

Що побачили діти в (ліс).
Білочка виглядала з (дупло). Дятел шукав у (кора) комах. Під (пеньок) дрімав зайчик. Мишка сховалася в (нірка).

1.    Запиши текст. Назви головні слова в кожному реченні.
2.    Підкресли службові слова.

Запишіть речення. Вставте пропущені слова.
Туман яром... долині Лист червоний... калині,
Щебетала пташечка... віконечком,
Сподівалась пташечка весни... сонечком.

Спишіть, вставляючи потрібні слова.
 Підійшов ...річки,... будинку,... товариша.
Співав... друзями,... братом,... Ольгою.
Сховався... кущем,... дуплі,... деревом.
 Розмовляв... телефону,... другом,... вечора.

Спиши. Перестав речення так, щоб вийшов текст. Встав службові слова.
... старій вербі вони зробили гніздо. Весною лелеки повернулися... чужих країв. Там висиджували лелеченят, учили їх літати ... широкими лугами. А восени лелеки відлетіли... теплі краї.


Ненаголошені голосні звуки "е", "и". Позначення їх на письмі

1. 1. ПРОЧИТАЙ ВІРШ.

Фарби я взяв —
намалював:
дятлові — ліс,
ластівці — небо,
рибам — озерце.
Для всіх — моє серце.
Микола Сингаївський

2.   ВИПИШИ ВИДІЛЕНІ СЛОВА, ПОЗНАЧ НАГОЛОС.
3.   ВИМОВ НАГОЛОШЕНІ ЗВУКИ. ПІДКРЕСЛИ БУКВИ, ЯКИМИ ВОНИ ПОЗНАЧЕНІ.

Зверни увагу! Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно. Ненаго-лошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].


2. ПРОЧИТАЙ СЛОВА. ПРАВИЛЬНО ВИМОВЛЯЙ ГОЛОСНІ ЗВУКИ В НЕНАГОЛОШЕНИХ СКЛАДАХ.
в[еи]рба    з[ие]ма
ст[еи]пй    ч[ие]жі
з[еи]мля    ч[ие]сло

3. 1. ПРОЧИТАЙ І СПИШИ СЛОВА.

перо  — пера

сичі — сич

плече — плечі

кити -  кит

2.    ЯКОЮ БУКВОЮ ПОЗНАЧЕНО НАГОЛОШЕНИЙ І НЕНАГО-ЛОШЕНИЙ ЗВУК [Е]?
3.    ЯКОЮ БУКВОЮ ПОЗНАЧЕНО НАГОЛОШЕНИЙ І НЕНАГО-ЛОШЕНИЙ ЗВУК [И]?

4. ПОПРАЦЮЙТЕ РАЗОМ!
1. НАЗВІТЬ ПРЕДМЕТИ, ЗОБРАЖЕНІ НА ПЕРШИХ ДВОХ МАЛЮНКАХ. СПРОБУЙТЕ ЗАПИСАТИ ЇХ НАЗВИ. ЯКЩО НЕ ЗНАЄТЕ, ЯКУ БУКВУ ПИСАТИ,— ПРОПУСТІТЬ ЇЇ.
2. ЗАПИШИ СЛОВА ЛІВОГО СТОВПЧИКА, ВСТАВЛЯЮЧИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ. ЯКІ СЛОВА З ПРАВОГО СТОВПЧИКА ДОПОМОГЛИ ТОБІ ВИБРАТИ ПОТРІБНУ БУКВУ?

5.    1. ПРОЧИТАЙ СЛОВА. ЗМІНИ КОЖНЕ СЛОВО ТАК, ЩОБ НЕНАГОЛОШЕНИЙ СКЛАД СТАВ НАГОЛОШЕНИМ. ЗАПИШИ ЗА
ЗРАЗКОМ.

Один      Багато    
межа — межі
число —
земля —    
крило  —
сестра —   
плита —

2. ПІДКРЕСЛИ БУКВИ, ЯКИМИ ПОЗНАЧЕНІ НЕНАГОЛОШЕНІ Й НАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ [Е] ТА [И]. ПОМІРКУЙ! ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗІ СЛОВОМ, ЩОБ ДІЗНАТИСЯ, ЯКУ БУКВУ (е ЧИ и) СЛІД ПИСАТИ В НЕНАГОЛОШЕНОМУ СКЛАДІ?

6.    ПРОЧИТАЙ СЛОВА. ВСТАВ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ І ЗАПИШИ ЗА ЗРАЗКОМ.

Стебла — ст..бло, пера — п..ро, ребра — р..бро, сич — с.чі, лист — л..сти, стриж — стр..жі.

7. ПОПРАЦЮЙТЕ РАЗОМ!
1. ПРОЧИТАЙТЕ ВГОЛОС РЯДИ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ, ЧІТКО ВИМОВЛЯЮЧИ НАГОЛОШЕНІ ЗВУКИ.

1.    Р..балка, р..балить, р..ба.
2.    Гр..чаний, гр..чка, гр..чаник.

3.    ПОМІРКУЙТЕ! ЯКЕ СЛОВО З КОЖНОГО РЯДУ ДОПОМОЖЕ ВАМ ВСТАВИТИ ПРОПУЩЕНУ БУКВУ? ЧОМУ? ЗАПИШІТЬ СЛОВА, ВСТАВЛЯЮЧИ БУКВИ.
4.    ОТЖЕ, ЯК ДІЗНАТИСЯ, ЯКУ БУКВУ ТРЕБА ПИСАТИ В НЕ-НАГОЛОШЕНОМУ СКЛАДІ? ЗВІРТЕ СВІЙ ВИСНОВОК З ПРАВИЛОМ.

Щоб з'ясувати, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад: село — села, швидкий — швидко.

8. 1. ПРОЧИТАЙ І СПИШИ РЕЧЕННЯ, ВСТАВЛЯЮЧИ ПРОПУЩЕНІ БУКВИ.

Гл..бокі моря в нас, гл..бокі і с..ні.
Багата і щ..дра квітуча з..мля.
Павло Тичина

2.    НАПИСАННЯ ЯКИХ СЛІВ НЕ ТРЕБА БУЛО ПЕРЕВІРЯТИ? ЧОМУ?
3.    ЯК МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ НАПИСАННЯ ІНШИХ СЛІВ?
4.    РОЗГЛЯНЬ ТАБЛИЦЮ.

РОЗРІЗНЯЙ
ЗМІНИТИ СЛОВО  -    ВЕСНА   -  ДІБРАТИ СПОРІДНЕНЕ
ВЕСНА — ВЕСНИ                             ВЕСНА — ВЕСНОНЬКА

9. 1. ПРОЧИТАЙ УГОЛОС ПАРИ СПОРІДНЕНИХ СЛІВ.

М..довий — мед, сл..вовий — слива, гр..бнйй — гриб, ц..глянйй — цегла, д..мар — дим, п..карня — пекар.

2.    Спиши, вставляючи пропущені букви. Назви перевірні слова, тобто слова, які допомогли вставити пропущені букви.
3.    Познач корінь у словах.

130.    1. Прочитай текст.

ОЗИМИНА ПІД СНІГОМ
В..сною сіють ярину: ячмінь, овес, просо, гречку, яру пшеницю. А восени сіють оз..мину: жито й озиму пшеницю.
Коли на луках трава вже давно пожовкла, тоді озимі поля вкриваються густими зеленими сходами. Молоді л..сточки під снігом невдовзі в'януть. Але краще ростуть корінчики, глибше йдуть у землю. А В..СНОЮ 03..-мина пустить нові ст..бельця, нові л..сточки, міцніші за попередні.
За Костянтином Ушинським

2. Випиши слова з пропущеними буквами. Встав букви, дібравши перевірні слова.

Увага! Правильно вимовляй слово перевірні. Слова вкрилися, листя є перевірними (а не перевіреними) до слів вкриваються, листочки.

10.    1. Вивчи напам'ять прислів'я і запиши його з пам'яті.

Під глибоким снігом високий хліб росте.

2. Добери перевірні слова до виділених слів. Познач у них корінь.

11. 1. Запиши, які вироби з борошна можна купити в магазині «Хліб». Почни так: У магазині «Хліб» можна купити хлібину, ...
2. Прочитай речення. Подумай, що означає в ньому виділене слово.

За селом, куди не кинеш оком,— все хліба, хліба... (Дмитро Луценко)

12. Спиши слова, вставляючи пропущені букви. Допиши перевірні слова.

Зміни слово    Добери споріднене
слово

Л..исти — лист
оз..ро —   ...
в..рба —  ...
кн..жковии — книжка
кл..новий    —
ст..повий     —

13. 1. Прочитай і спиши вірш, вставляючи пропущені букви.

Під снігами в підз..меллі, в з..мляній м'якій постелі, де немає світла дня, причаїлося з..рня. Там не холодно з..рнинці — спить вона, мов на перинці, й тихо снить хороші сни про в..селі дні в..сни.
Наталя Забіла

2. До слова холодно добери і запиши слово, протилежне за значенням.

14. 1. Прочитай, як колись зустрічали птахів.

Наші предки вважали, що справжня в..сна настає, коли повертаються з вирію птахи. На своїх крилах приносять вони сонячне світло і т..пло. Щоб прискорити прихід в..сни, випікали пташок з тіста (жайворонків, голубків). І закликали: «Жайворонки, прилетіть, весну красну принесіть!»
Було ще таке повір'я. Коли вперше побачиш повернення диких гусей, підкинь догори пучок соломи зі словами: «Гуси, гуси, гусенята, нате вам на кр..лята, щоб і в нас водились пташенята!»
За Василем Скуратівським

2.    Запиши слова, в яких пропущені букви. Усно добери перевірні слова.
3.    Спиши речення, в якому є звертання до жайворонків. Яке це речення?
4.    Усно поділи на склади слово жайворонки. Підкресли наголошений склад.

15. 1. Прочитай текст. Знайди в ньому зачин, основну частину і кінцівку.

БІЛІ РУКИ Й ЧОРНІ РУКИ
Бабуся замісила білого пшеничного тіста. Тісто пишне, м'яке.
—    Бабусю, спечіть мені, будь ласка, голуба,— попросив Юрко.
Бабуся почала ліпити пташку. Хлопчик не міг відірвати очей від бабусиних рук. Немов уперше побачив він, що руки в бабусі чорні, сухі, зморщені. А пальці тонкі й рухливі. Кожну пір'їнку виліплюють тонко й ніжно.
Витягла бабуся голуба з печі, а він білий-білий. І немов збирається летіти.
—    Бабусю,— запитує Юрко,— чому це так: руки у вас чорні, а голуб білий?
—    Якби в мене були руки білі, то, мабуть, не було б ні тіста, ні голуба,— тихо промовила бабуся.
Василь Сухомлинськии

2.    Які були руки в бабусі? Опиши їх так, як запам'ятав.
3.   6 Як ти зрозумів бабусині слова?
4.    Замість яких слів ужито виділені слова? Для чого? Подумай.

16. 1. Прочитай колискову.

Спи, мій хлопчику, засни, вже летять до тебе сни з невідомої землі, де зимують журавлі, де сумують лебедята, бо далеко рідна хата. Сни прилинуть до кімнати і почнуть тебе питати: «Чи далеко до весни?» Спи, дитя моє, засни.

2.    Знайди і випиши слова, в яких треба перевіряти написання букв е, и за правилом. Підкресли ці букви.
3.    Написання якого слова треба запам'ятати або перевірити за словником?

17. 1. Прочитай.

ПОХВАЛИВ
Укладаючи сина спати, мама каже:
—    Бачиш, любий, сьогодні я не зробила тобі жодного зауваження.
—    Молодець, мамочко! Будь завжди такою!
З народного гумору

2. Спиши спонукальне речення. Назви звуки і букви у слові такою.

18. 1. Прочитай слова.

1. Тополі, ставка, ростуть, біля, в..сокі. 2. Л..сточки, на, скоро, з..лені, з'являться, д.. ревах.
2. Склади речення і запиши, вставляючи пропущені букви. Добери усно перевірні слова.

19.  1. Прочитай вірш.

Благословенна хай буде година,
і тая хата, і село,
що Україні принесло
з великих найбільшого сина.
Богдан Лепкий

2.    Як ти зрозумів вірш? Що ти знаєш про Тараса Григоровича Шевченка?
3.    Випиши з вірша слова з ненаголошеним [е] в корені. Поясни вживання букви е в цих словах.
4.    Запиши слово, правопис якого треба запам'ятати. Склади з ним речення.

20.  1. Прочитай вірш. Передай голосом почуття, з яким поет звертається до вечірньої зорі.

Зоре моя вечірняя, зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою.
Тарас Шевченко

2.    Вивчи вірш напам'ять. Запиши його з пам'яті.
3.    Підкресли букви е, и, що позначають голосні звуки в ненаголошених складах.
4.    Підкресли службові слова разом з тими, з якими вони зв'язані.

21.  1. Прочитай вірш.

Ще треті півні не співали,
ніхто ніде не гомонів.
Сичі в гаю перекликались
та яс.н раз у раз скрипів.
Тарас Шевченко

2.    Яку пору доби описав поет?
3.    До слова гомоніти добери слово, близьке за значенням.
4.    Спиши два останні рядки вірша, вставляючи пропущені букви. Написання якого слова ти перевірив, відповідно змінивши його (багато — один), а якого — за словником?

22.    Поміркуй! Як у трьох клітинках записати замерзла вода так, щоб у кожній клітинці було по одній букві?

23.    1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Спиши.

Крига на річці рушила. Пливуть величезні крижини: шумують, вилазять одна на одну. Прощавайте, крижинки, до наступного року!
Костянтин Ушинський

2.    Підкресли звертання.
3.    У виділених словах познач наголос. Підкресли в них букви, які позначають ненаголошений звук [и].

24. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте малюнок.
 2. Усно складіть розповідь за малюнком та запитаннями.

1. Що робиться із снігом? 2. Як змінилася річка? 3. Яке небо? 4. Які стоять дерева? 5. Як стало гріти сонце? 6. Яка пора року настає?

3. Запишіть три речення із складеної розповіді.

25. 1. Пригадай, з якої це казки.

...От зробив йому батько човника і весельце. І став Івасик рибалити...

2. Спиши. Підкресли слова з ненаголошеними [е] та [и] в корені. Усно добери до них спільнокореневі перевірні слова.
3.    Поділи слова батько і весельце для переносу.
4.    Розкажи інший уривок з цієї казки.

26. 1. Прочитай текст. Чи треба перевіряти написання —   букв е, и у виділених словах?

Лев — хижа тварина. Тіло його сильне, грива густа, хвіст довгий. На кінці хвоста китиця.
Водяться леви переважно в південних країнах.

2.    Випиши слова — назви предметів разом з назвами ознак, що використані для опису лева. Усно постав до них питання.
3.    Які слова у першому реченні відповідають звуковим моделям?

27.  1. Прочитай слова. Склади речення і запиши їх, вставляючи пропущені букви.

1. Холодна, минула, з..ма. 2. До, хлібороби, підготувалися, в..сни. 3. Висіють, у, вони, з..рно, з..млю, добірне.

2. Написання якого слова не треба було перевіряти? Чому?

28.  1. Прочитай вірш.

Роси, роси, дощику, ярину. Рости, рости, житечко, на лану. На крилечках, вітрику, полети, колосочки золотом обмети.
Олександр Олесь

29.    П о п р а ц ю й т е разом!
1.    Прочитайте слова.

Риба, дим, степ, гриб.

2.    Подумайте, які різні завдання можна дати до цих слів. Виконайте ці завдання.

30. 1. Прочитай текст і спиши, вставляючи пропущені букви. Подумай, які слова будеш перевіряти за правилом.

Ш..рокою долиною т..хо тече невеличка річка Раставиця. Серед дол..ни зел..ніють густі та в..сокі в..рби. Там ніби потонуло у в..рбах с.ло В..рбівка.
За Іваном Нечуєм-Левицьким

2. До виділених слів добери слова, протилежні за значенням. Запиши їх парами.

31. Попрацюйте разом!
1. Прочитайте опис. Позначайте кінець кожного речення зниженням голосу і паузою.

Ніч. Березень. Холодно. Над долиною мерехтить зоряне небо.

2.    Зі скількох речень складається опис?
3.    Спишіть останнє речення. Чим воно відрізняється від попередніх? Усно встановіть зв'язок між словами у цьому реченні за допомогою питань.

32.   1. Спиши слова. У яких з них написання букв пояснюється правилом? Підкресли ці букви.

Сливове, холодне, вишневе, добре, вербове.

2.    Чи є слово ВЕРБА перевірним до слова ВЕРБОВЕ? Чому?
3.    До поданих слів усно добери спільнокореневі, які відповідають на питання щ о?

33.    Попрацюйте парами!
1.    Прочитайте слова, у кожному з яких написання двох букв вимагає перевірки.

Деревина, зеленіє, веселитися.

2.    Доберіть перевірні слова для кожної сумнівної букви. Запишіть їх.

34. 1. Прочитай вірш.

Ж..ЛА в мене пташка в цяцькованій клітці. Було їй доволі з..РНА і водиці. Раз якось В..ЄНОЮ, у ^сну годину, я виніс в садочок В..СЕЛУ пташину. В..СЕЛАЯ воля на неї Д..ХНУЛА — і пташка у поле стрілою майнула.
Леонід Глібов

2.    Випиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.
3.    Склади звукові моделі слів ЖИЛА і ВОЛЯ.
4.    Чим подібні слова ПОЛЕТІЛА і МАЙНУЛА? А чим вони відрізняються? Як ти розумієш вислів СТРІЛОЮ МАЙНУЛА?
5.    Прочитай прислів'я і поясни, як ти їх розумієш.

Золота клітка солов'я не тішить. Немає гіршої долі, як жити в неволі.

35. 1. Прочитай і спиши вірш.
Гаї шумлять —
я слухаю. Хмарки біжать — милуюся.
Милуюся-дивуюся, чого душі моїй так весело.
Павло Тичина

2.    Знайди у вірші односкладові, двоскладові, трискладові і чотирискладові слова.
3.    Підкресли букви, які позначають ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Поясни їх написання.

36. 1. Прочитай текст.

Купив тато Андрійкові В..ДМЕДИКА-скрипаля. На спині у В..ДМЕДИКА — дірочка. Вставиш туди ключик, ЗАВ..ДЕШ — В..ДМЕДИК на скрипці грає. Ще й пританцьовує заведена іграшка.
Пилип Бабанський

2.    Запиши виділені слова, вставляючи пропущені букви.
3.    Чи скористався ти перевірними словами, які є в тексті? Прочитай їх уголос, чітко виділяючи наголошений склад.
4. Написання якого слова треба перевірити за словником?

37. 1. Прочитай слова, чітко вимовляючи наголошений склад.

Шофер, завдання, ґанок, жа..воронок, виразно, ол..нь, ч..рвонии, одинадцять, чотирнадцять.

2. Спиши слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви. Познач наголос. При потребі користуйся словником і алфавітом.

38.    1. Прочитай. Закінчи речення, додаючи слова з довідки.

Наша держава називається ... . Державна мова — .... Столиця України — місто ... .
Слова для довідки: українська, Україна, Київ.

2. Запиши речення, познач наголос у словах, вимову і написання яких треба запам'ятати.

39.    1. Прочитай і відгадай загадку.

Сім братів віком рівні, іменами різні.

2.    Запиши по порядку назви днів тижня. Підкресли букви Е, И, що позначають голосні звуки в ненаголо-шених складах.
3.    Про кого так кажуть: «У нього сім п'ятниць на тиждень»?

Запитання і завдання для повторення
1.    Скільки голосних звуків в українській мові? Вимов їх. Якими буквами вони позначаються?
2.    Який склад називається наголошеним, а який — ненаголошеним?
3.    Як дізнатися, яку букву (Е чи И) треба писати в ненаголошеному складі? Наведи приклади.
4.    Написання яких слів треба перевіряти за словником? Наведи приклади.
Описание: Описание: ошош.jpegПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
ЗА 1 КЛАС
Робота 1
                             Варіант 1
1.                   Букви бувають:
а) голосні і приголосні;
б) рукописні і друковані.
2.                   В українському алфавіті є …
а) 35 букв;
б) 33 букви.
3.                   Підкресли букви, що позначають м’які приголосні звуки у словах:
Огірок, лялька, колючий, дідусь.
4.                   Відшукай звукову модель, яка відповідає слову,   вулиця
- 0
- 0
 =
а)
                               
- 0
- 0
=  0
              б)

- 0
- 0
 0
в)
5.                   Запиши слова, поділяючи їх на склади для переносу.
Майка, осінь, біліє, Юрко.


6.                   Склади схему поданого речення.
Лисичка сидить у норі.


7.                   Запиши, доповнивши речення потрібними словами.  
           Склади звукову модель виділеного слова.
З дерев опадає …                                                                                                

8.                   З поданих слів склади і запиши речення
Олена, цікаве, оповідання, читає.
_______________________________________________________________.

Робота 1
Варіант 2

1.                   Звуки ми:
а) вимовляємо і чуємо;
б) пишемо і бачимо.
2.                   Вкажи групу букв, що позначають тверді приголосні звуки.
а) в, п, д, к, б, ж.                            б) а, о, у, е, и, і.
3.                   Підкресли букви, що позначають тверді приголосні звуки.
Земля, півник, дятел, білка.
4.                   Якому слову відповідає ця звукова схема ?
а) сітка;             б) дідусь;          в) вирій.
5.                    Запиши слова, поділяючи їх на слова для переносу.
Читає,   байка,   їжак,   сидить.
______________________________________________________________________
6.                   Склади схему поданого речення .
Зайчик бігає по полю.
_______________________________________________________________________                                                                                                                              
7.                   Запиши, доповнивши речення потрібними словами. 
           Склади звукову модель виділеного слова.
Жайворонок в небі   …                                                                                              
                                                                                                                                 
8.                   З поданих слів склади і запиши речення.
Зайчик, по, весело, стрибає, галявині.
______________________________________________________________________
                                                                                                                                  

Описание: Описание: ошош.jpegМОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ
Робота 2
Варіант 1
1.            Мова потрібна людям для того, щоб:
а) писати;           б)спілкуватися.
2.            Мовлення буває:
а) усне і писемне;          б) розбірливе і виразне.
3.            З яких частин може складатися текст?
а) зачину, основної частини, кінцівки.
б) зі складів, слів, речень.
4.            Прочитай вірш. Підкресли звернення.
- Лісе, лісе, ясени, чом сумні ви восени?
- Та як же нам, діти, сумними не бути, коли тої зозульки не чути?
5.            Запиши слова у формі звертання.
Зірочка - ______________________________________
Лисичка - _____________________________________
Бабуся - _______________________________________
6.            Доповни речення словами ввічливості.
Петрику, дай мені, __________________________, олівець.
Коли прощаюся кажу: - _____________________________.
7.            Прочитай текст. Вибери заголовок, який найбільше підходить.
Марічка прийшла зі школи і вирішила допомогти матусі. Вона винесла сміття, вимила посуд, підлила квіти. Увечері мама прийшла з роботи. Вона похвалила доньку.
а) Рідна домівка.         б) Після уроків.           в) Маленька помічниця.
8.            Познач речення в такому порядку, щоб вийшов текст.
__      Прилетів старий дрізд.
__      Кіт побачив на дереві гніздо.
__      Він поліз на дерево.
__      Кіт злякався і втік.
__      Він почав клювати кота.
__      Там пищали пташенята.

Робота 2
Варіант 2

1.                   У писемному мовленні використовують…
а) міміку і жести;              б) букви та розділові знаки;
2.                   Познач, як виділяють звернення в писемному мовленні.
а) паузою;                  б) комою.
3.                   Кожна частина тексту починається з …
а) плану;           б) абзацу.
4.                   Прочитай речення. Підкресли звертання.
- Люлі, люлі, мій синочку! Справлю тобі колисочку.
- Лис просив маленьку лиску: - Лиско, погойдай колиску.
5.                   Запиши слова у формі звертання:
Матуся -_______________________________.
Рибка - _______________________________.
Хлопчик - _____________________________.
6.                   Доповни речення словами ввічливості.
Коли заходжу в клас, кажу: -___________________________________!
Мамо, допоможи мені розв’язати задачу, ___________________.
7.                   Прочитай текст. Вибери заголовок, який найбільше підходить.
Ніч розтанула. Світає. Край неба освітлюють перші промені сонця. Вони пробуджують сонну землю. Поволі прокидається все живе навколо.
__      Край неба.
__      Сонна земля.
__      Світає.
8.                   Познач речення в такому порядку, щоб вийшов текст.
__      Птахи прилітають до годівниць попоїсти.
__      Холодно і голодно стало птахам.
__      Прийшла зима.
__      Діти зробили для них годівниці.
__      Насипали туди насіння, зернят, крихт хліба.Описание: Описание: ке.jpg
Описание: Описание: ошош.jpegРЕЧЕННЯ
Робота 3
Варіант 1

1.                   Речення виражає:
а) настрій людини;
б) закінчену думку.
2.                   Слова в реченні пишуться:
а) разом;
б)окремо.
3.                   Визнач тип речення за метою висловлювання та інтонацією.
Прилітайте, журавлі, до рідної землі!    ___________________.
4.                   Підкресли головні слова в реченні.
Над рікою схилила верба свої віти.
5.                   Встанови зв'язок слів у реченні.
Іванко читає цікаву книжку.
Іванко (що робить?) _______________________________;
читає (що?)  ______________________________________;
книжку ( яку?) ____________________________________.
6.                   Перебудуй розповідне речення в спонукальне.
Діти шанують кожну крихту хліба.
____________________________________________________.
7.                   Постав потрібний розділовий знак у кінці речення.
Чи знаєш ти, що полюбляють птахи
Омелюх – прив’ялі ягоди горобини, калини
Снігур – крім цих ягід, ще насіння клена, ясена
А яке насіння для пташок приготував ти
8.                   Прочитай речення. Встав пропущені слова.
Закінчилась зима і настала ____________________________.
Тепло гріє весняне ___________________________________.
Зеленіє молода ______________________________________.
Радіють весні дорослі й ______________________________.

Робота 3
Варіант 2

1.                   За метою висловлювання речення бувають:
а) окличні та неокличні;
б) розповідні, питальні та спонукальні.
2.                   Речення – це
а) слова, які виражають закінчену думку;
б) група словосполучень.
3.                   Визнач тип речення за метою висловлювання та інтонацією.
Виростай, тополько, до неба тягнися! (_____________________)
4.                   Підкресли головні слова в реченні.
Лагідний дощик затанцював по дахові.
5.                   Встанови зв'язок слів у реченні.
Школярі допомагають птахам взимку.
Школярі ( що роблять?)________________;
допомагають (кому?) __________________;
допомагають (коли?) __________________.
6.                   Перебудуй спонукальне речення в розповідне.
Не треба ховатися від дощу під самотнім деревом.
___________________________________________________.
7.                   Постав потрібний розділовий знак у кінці речення.
Сидить соловей у густій зелені серед дерев  Добре йому в рідному лісі  Про що співає соловейко  І радість, і смуток є в цій пісні.
8.                   Прочитай речення. Встав пропущені слова.
Тато подарував __________________ їжачка.
Все тіло його вкрите _______________.
Котик хотів погратися з ______________.
Сніжок поколов свої _________________.

Описание: Описание: ошош.jpegСЛОВА, ЯКІ ОЗНАЧАЮТЬ НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ
Робота 4
Варіант 1

1.                   Познач,  на  які  питання відповідають назви тварин
а) що?
б) яка?
в) хто?
2. Визнач групу слів, які відповідають на питання  (що?)
а) ягня, лоша;
б) сонце, веселка.
3. Підкресли слова, що відповідають на питання (хто?)
Осінь, хлопя, учень, листок, вчитель, сніжинка, Катруся,  заєць,
4. Знайди зайве слово
а) Дніпро;
б) Київ;
в) Харків;
г) Одеса.
5. Запиши слова у таблицю.
Осінь, лисиця, грім, голуб, малятко, ромашка.

Хто?
Що?

6. Зміни за зразком назви предметів
Один                         Багато
букет                     _________________
театр                     _________________
кіт                          _________________
заєць                      _________________
вікно                        _________________   
подруга                 __________________
7. Напиши по кілька назв предметів
Птахи: __________________ , __________________ , ________________ .
Квіти: ___________________ , __________________ , ________________ .
8. Доповни речення
Удень на небі світить _________________ , а вночі _________________ .

Робота 4
Варіант 2

1.            Слова, які означають назви предметів, відповідають на питання …
а) який?
б) хто? що?
в) що робить? що робити?
2. Визнач, на які питання відповідають імена людей
а) який?
б) хто?
в) що?
3. Підкресли слова - назви предметів.
Яскравий, олівець, їжак, біла, радість, липка, біжить.
4. Утвори імена, додаючи літеру :
 ___льга, ___ксана, ___ванко, ___ленка, ___етрик.
5. Запиши слова у таблицю
Весна, вчителька, котик, зерно, плаття, Івась

Хто?
Що?

6. Зміни за зразком назви предметів:
Один             Багато
Стілець         _______________________;
автобус        _______________________;
ясен              _______________________;
коридор        ______________________;
вікно              ______________________;
лимон           ______________________ .
7. Добери протилежні за значенням слова:
День - __________________;
сум - ___________________;
добро - _________________ .
8. Доповни речення.
Картини малює _______________________, а вірші пише _______________________ .
Описание: Описание: ке.jpg

Описание: Описание: ошош.jpegСЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ОЗНАКИ ПРЕДМЕТІВ
Робота 5
Варіант 1

1. Познач, на які питання відповідають слова, що називають ознаки предмета
а) що робив? що зробив?        
б) хто? що?               
в) який? яка? яке? які?
2. Вкажи рядок слів, які називають ознаки предметів.
а) зібрав, каже, смакувала;
б) дерево, мяч, калюжа;
в) медовий, сонячна, ласкаві.

3. Підкресли слова, що відповідають на питання (який? яка? яке? які?)
Радісний, злива, мати, ручка, червона, довгі, сміливий, Андрійко, сумне, бігає, вузько.
4. Добери по кілька слів, що є ознаками предметів.
Дерево (яке?) __________________ , ______________ , __________________.
Дівчинка (яка?) _______________ , __________________ , ______________.
5. Добери до назв предметів назви ознак:
Пташка                  пекучий
гніздо                    блакитна
небо                      маленьке
мороз                   перелітна
6. Прочитай вірш. Підкресли слова – назви ознак хвилястою лінією.


Червоні снігурі
стрибають по дворі.
В задумі чорний крук
присів на білий сук.7. Прочитай. Встав у речення потрібні слова.
Дерево високе, а кущ _____________________ .
Зима холодна, а літо ______________________ .
8. Заміни виділені слова одним словом, яке називає ознаку предмета.
Зразок: Шафа для книг – книжкова шафа.
Поле пшениці - _____________ ______________ .
Гілка яблуні - _______________ ______________ .


Робота 5
Варіант 2

1. Слова, які називають ознаки предметів, відповідають на питання …
а) хто? що?               
б) що робить? що робив?                 
в) який? яка? яке? які?
2. Вкажи групу слів, які називають ознаки предметів.
а) ласкавий, золоті, ніжна;
б) ласка, золото, ніжність.
3. Підкресли в тексті слова – ознаки предметів.
Блакитне небо закрили грозові хмари. Пішов сильний дощ. Він облив зелені листочки на деревах, напоїв привялу травичку. Після рясного дощу все ожило навкруги.
4. Добери по кілька слів, що є ознаками предметів.
Вітер (який?) _______________ , _________________ , ___________________.
Птахи (які?) ________________ , _________________ , ____________________.
5. Добери до назв предметів назви ознак.
Поле                         біла
Дерево                       плакуча
верба                          високе
сніжинка                    широке
6. Запиши слова за зразком
        Один                                        Багато
Стрункий юнак - ________________________________ ;
нова сукня - ____________________________________ ;
мале хлопя - ___________________________________ .
7. Прочитай. Встав у речення потрібні слова.
Молоко рідке, а сметана ________________________ .
Апельсин солодкий, а лимон ____________________ .
8. Заміни виділені слова одним словом
Промінь сонця - __________________________________ .
Одяг на свято - ___________________________________ .

Описание: Описание: ке.jpg
Описание: Описание: ошош.jpegСЛОВА, ЯКІ НАЗИВАЮТЬ ДІЇ ПРЕДМЕТІВ
Робота 6
Варіант 1

1.                   Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання
а) що? хто?               
б) що робить? що зробив?               
в) який? яка? яке?
2. Познач рядок слів, які вказують на дії предметів.
а) яскравий, смілива, ніжне;
б) читають, танцюють, написали;
в) маляр, книжка, олівець.
3. До поданих назв тварин добери слова – назви дій.
Кінь (що робить?) _________________________ ;
півень (що робить?) ________________________ ;
заєць (що робить?) _________________________ ;
їжак (що робить?) _________________________ .
4. Підкресли у вірші слова – назви дій.
Роса сріблиться. Ще не жарко.
Стрекочуть коники – скачки…
Та ось зявилась сіножатка –
і трави падають гнучкі.           
5. До поданих слів – назв дій добери протилежні за значенням слова
Приходить - __________________ ;
говорить - ____________________ ;
плаче - _______________________ .
6. Встав у речення слова – назви дій.
Діти _____________________ у бібліотеку.
Вони ____________________ книги.
Катруся __________________ вірші Лесі Українки.
7. Утвори слова за зразком і запиши парами.
Зразок : читання – читати;
письмо - _______________________ ;
повага - ________________________ ;
життя - _________________________ .
8. Склади речення зі слів, які відповідають на питання:
Які? Хто? Що роблять? Де?
_________________________________________.

Робота 6
Варіант 2

1.                   Слова, які відповідають на питання що робить? що робив?, називають
а) назву предмета; 
б) дію предмета;              
в) ознаку предмета.
2. Познач рядок слів, які вказують на дію предмета.
а) світлий, добрі, земна;
б) сонечко, матінка, земля;
в) читає, стрибав, буде говорити.
3. До назв предметів добери слова – назви дій.
Струмочок (що робить?) _____________________;
пташки (що роблять?) ________________________ ;
мама (що робить?) __________________________;
дощик (що робить?) _________________________ .
4. Підкресли у вірші слова – назви дій.
Заєць косив, котик носив,
лисиця згрібала,
павук складав у копицю,
а муха топтала.

5. До поданих слів – назв дій добери протилежні за значенням слова
Прилетіли - __________________ ;
заліз - ____________________ ;
сміється - _______________________ .
6. Встав у речення слова – назви дій.
Ми _____________________ на аеродром на світанку.
Пасажири ____________________ в літак.
Ось так літак __________________ вгору.
7. Утвори слова за зразком і запиши парами.
Зразок : Читання – читати;
жарт - _______________________ ;
сміх - ________________________ ;
щебет - _________________________ .
8. Склади речення зі слів, які відповідають на питання.
Коли? Що роблять? Які? Хто?
_________________________________________.


Описание: Описание: ке.jpg

Описание: Описание: ошош.jpeg                   СЛУЖБОВІ
 (прийменники)
Робота 7
Варіант 1

1.                   Прийменники служать для …
а) для спілкування;
б) для звязку слів у реченні;
в) для зв’язку частин слова.
2. Прийменники з іншими словами пишуться:
а) разом;
б) окремо;
в) через риску.
3. Підкресли прийменники у вірші.
Під розлогим дубом
нам на втіху
заховавсь під сонце
клаптик снігу.                         
4. Сполучи прийменники зі словами – назвами предметів.
На                дверей
Під               кущем
Від                дубі
Біля              хати
5. Впиши у словосполучення потрібні прийменники.
______________ землею, ________ гілці, _________ шафі.
6. Доповни речення словами – назвами предметів з прийменниками.
Діти побігли (куди?) ________________________ .
Гриби збирають (де?) _______________________ .
7. Склади речення зі слів. Підкресли головні слова.
У, весело, лісі, пташки, співають.
________________________________________________________ .
8. Запиши відповіді на запитання. Підкресли прийменники.
Де живуть риби? ______________________________________.
Куди збирають діти гриби? _____________________________ .

Робота 7
Варіант 2

1.                   Слова над, біля, до, через, від - це …
а) слова – дії предметів;
б) службові слова;
в) слова – назви предметів.
2. У реченні прийменники повязані зі словами, що означають …
а) ознаки предметів;
б) дії предметів;
в) назви предметів.
3. Підкресли прийменники у вірші.
Тече вода з-під явора
яром на долину.
Пишається над водою
червона калина.
4. Сполучи прийменники зі словами – назвами предметів.
В                  гірки
Над               нірці
З                   селом              
За            небокраєм
5. Впиши у словосполучення потрібні прийменники.
______________ кущем, ________ небі, _________ будинком.
6. Доповни речення словами – назвами предметів з прийменниками.
Білочка скаче (по чому?) ________________________ .
Жито достигає (де?) ____________________________ .
7. Склади речення зі слів. Підкресли головні слова.
Школярі, на, повісили, шпаківні, деревах.
________________________________________________________ .
8. Запиши відповіді на запитання.
Де синіють проліски? ______________________________________.
Куди люблять ходити діти? ____________________­­­­_____________ .
Описание: Описание: ке.jpg


Описание: Описание: ошош.jpegЗВУКИ І БУКВИ.
СКЛАД.    НАГОЛОС
Робота 8
Варіант 1

1.                   Визнач, скільки букв використовують на письмі для позначення голосних звуків.
а) 6;           б) 8;          в) 10.
2. Букви я, ю, є можуть позначати …
а) один звук;
б) два звуки;
в) один або два звуки.
3. Підкресли у словах букви я, ю, є, які позначають два звуки.
Ящик, каюта, зозуля, єнот, читає, зоря.
4. Підкресли букви, що позначають мякий приголосний звук.
Кулька, вишенька, лялька, малює, річка.
5. Поділи рисками слово на склади для переносу і постав наголос.
Кольоровий, яблунька, ґедзь, байка, вовк.
6. Визнач кількість букв і звуків у словах за зразком.
Зразок: Земля – 5 б., 5 зв.
Ялина - ________________ ;
Кінь - _________________ ;
Сиджу - _______________ ;
Борщик - ______________ .
7. Встав пропущені букви чи апостроф.
       Гі__я, сім__я, бур__ян, в__шневий, в__сняний, взу__я.
8. Склади з поданих слів речення і запишіть звукову модель виділеного слова.
Над, річкою, зорі, гаснуть, золотисті.
Робота 8
Варіант 2

1.                   Познач, за допомогою чого утворюються дзвінкі приголосні звуки.
а) голосу і шуму;
б) голосу;
в) шуму.
2. Буква щ позначає …
а) один звук;
б) один або два звуки;
в) два звуки;
3. Підкресли у словах букви, які позначають мякий приголосний звук.
Синька, вишня, співає, журавлі, пальто.
4. Підкресли букву, яка не позначає звука.
        Гайок, лось, день, синьоокий.
5. Поділи рисками слово на склади для переносу і постав наголос.
      Мальовничий, пеньок, спить, чайка, заєць.
6. Визнач кількість букв і звуків у словах за зразком.
Зразок: Сіно – 4 б., 4 зв.
Ящик  - _________________ ;
тінь     - _________________ ;
їжею   - _________________ ;
лялька - _________________ .
7. Встав пропущені букви чи апостроф.
      Мар__яна, пір__їна, пла___я, коло___я, к__слиця, с__рденько .
8. Склади речення із словосполученням. Слово з апострофом поділи на склади для переносу.
На шкільному подвірї.
________________________________­­­­__________________________ .
Описание: Описание: учень.jpg

       ЦІКАВІ ТА РОЗВИВАЛЬНІ
                ІГРИ, ЗАВДАННЯ
              
 
                                          ФОНЕТИКА
Замініть звук
(ГРА)
       Учасники гри одержують по одній картці з записаними на ній двома словами (всього виготовляється 4-5 варіантів таких карток).
Протягом умовленого часу (3-5 хв.) учні добирають і записують якнайбільше слів, що відрізняються від поданого на картці лише першим звуком (наприклад: мити - шити, лити, пити,вити,бити, рити і т.д.).
Через 3-5 хв. ведучий називає слово, що було в картці, а учасники гри – кількість дібраних слів (а пізніше й самі слова).
Кожному учасникові гри записується стільки очок, скільки він добрав слів. Тому, хто записав найбільше слів на певний варіант, зараховується додатково два очка.
Потім розкидають картки з іншими словами. Виграє той,  хто після другого туру матиме найбільше очок.
Слова для карток
1.    Саша (Паша, Даша, Маша, каша, наша, ваша ...).
2.  Мила (сила, вила, шила, рила, жила, била, нила …).
3. Мак ( рак, так, лак, бак, гак, Жак…).
4. Майка (лайка, байка, чайка, сайка, гайка…).
5. Лук (бук, гук, жук, сук…).
6. Рік (сік, вік, тік, лік, бік, пік…).
7. Пий (ший, лий, вий, мий, бий…).
8. Кама (мама,сама, гама, лама, рама…).
9.Ніл (піл, віл, діл, кіл…).
10. Роза (поза, коза, доза, лоза…).
Утворіть нове слово
(Гра)
Ведучий називає або записує на дошці слово. Учасники гри, додаючи або віднімаючи на початку чи кінці слова один звук (голосний або приголосний), утворюють слово з новим значенням. Виграє той, хто першим назве слово.
Слова для гри
1. Лук, линок, буря, міх, буква, їжа, база, , суд, кобза, лин, мак, лан, лак, гума.
2. Тире, коса, баштан, вжити, горе, окомір, опора, хорт, дзвін, отара, курок.

Відгадайте
(Гра)
Ведучий бере картку з написами на ній словом (напр., рік) і пропонує учасникам гри відгадати це слово. Він вказує на те, з скількох звуків складається слово, як воно звучить, якщо змінити перший звук (сік) і другий звук (рак). Виграє той, хто першим відгадає слово.
Матеріал для гри
Рука (мука, ріка), лад (сад, лід), день (пень, дань), соло (коло, сало), мир (вир, мур), воля (доля, Валя) і т. д.

Голосні і приголосні звуки
Слова – перевертні
Перегрупувавши голосні і приголосні звуки, утворіть нові слова від таких слів: рис, літо, пілот, рамка, ікра, ручка, городи.

Загадки – жарти
1. Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня?
2. Що стоїть посеред Одеси?
3. Гора й долина. Що між ними?
4. Що посеред землі стоїть?
5. Чого немає в дині, а є в гарбузах і огірках?
6. Чого немає у воді, а є в морях, озерах, річках?

Складіть метаграми
Метаграми – це загадки, в яких слова відгадуються шляхом заміни в них однієї букви іншою.
Складіть метаграми на слова: куб – чуб, глід – слід, липа – лапа, квас – клас.
Метаграми
1. Він у бурю, в хуртовину виростає біля тину.
Коли букву замінити, - можна буде в ньому жити.
2. Коли з д – росту на гілці, коли з т – пливу по річці.  
3. З и я плаваю у морі, з і – ловлю мишей в коморі.

Логогрифи
Логогрифи – це загадки, за умовами яких з певного слова шляхом додавання, відкидання або вставки звука (чи складу) утворюється нове слово.
1.                    Люблять нас усі збирати
після дощика в ліску,
а як букву г відняти,
будем плавати в ставку.
2.      Дроворуби його мають,
ним колоди розбивають;
якщо букву пропустити,
в річці слід його ловити.

Алфавіт
Запишіть в алфавітному порядку
(Гра – естафета)
Учасники гри поділені на 2-3 однакові за складом групи. Кожна група має картку з записаними на ній словами і аркуш паперу. Члени кожної групи передають один одному аркуш паперу і картку та виписують з неї по одному слову, ставлячи слова в алфавітному порядку. Перемагає та група, яка першою виконає завдання.
Слова для гри
Тінь, яблуко, виноград, юннат, бригада, прапор, арка, цемент, гараж, шершень, наука, домна, робітник, учитель, сокіл, жовтень, єдність, їжак, клас, орден, йод, зима, хлопець, чавун, медаль, людина, історія, щоденник.

Чи знаєте ви алфавіт
(Гра)
Ведучий по черзі підходить до учасників гри і називає ту чи іншу букву. Учень, біля якого зупинився ведучий, продовжує алфавіт.
Той, хто правильно продовжує алфавіт, стає ведучим. Учень, який не зумів в алфавітному порядку назвати букви, виходить із гри. Перемагає учасник гри, який ні разу не помилиться.
Гру можна ускладнити, пропонуючи назвати букви алфавіту в зворотному порядку (наприклад: и – зе, же, є, е і т.д.).

ЗВУКИ І БУКВИ
Скільки звуків?
(Гра)
Кожному учасникові гри наперед зараховують п’ять очок. Ведучий зачитує слова, учні записують їх у три колонки: 1) слова, в яких звуків більше, ніж букв; 2) слова, в яких звуків більше, ніж звуків; 3) слова, що мають однакову кількість букв і звуків. Потім учасники гри міняються зошитами і перевіряють записи. За кожну помилку знімається одно очко. Перемагає той, у кого після останнього туру залишиться найбільше очок.
Слова для гри
Ім’я, її, джміль, їсть, люди, льон, ґедзь, п’ять, льох, армія, з’єднання, юний, щиро, бджола.

Цікаві завдання
1.                    Не міняючи кількість букв, додайте до слів іду, а, ар один звук, щоб утворились нові слова.
2.                    Запишіть п’ять слів, у яких три звуки передаються п’ятьма буквами, та п’ять слів, у яких чотири звуки передаються трьома буквами.
3.                    Знайдіть звук, спільний для слів: а) юрист, м’яч, в’їзд, портьєра, пір’я; б) атом, в’яз, змія, ява, теля; в) в’юн, ллють, луг, кенгуру, люди, б’ють.
4.                    Змінивши один звук, перетворіть  рослину в комаху, що нагадує бджолу.
5.                    Із звуків слова космонавт утворіть як найбільше слів.
6.                    Відкинувши один звук, перетворіть маленьку комаху в морського рака.


СКЛАД
«Музикальні» слова
(Гра)
За певний час (3=5 хв.) учасники гри пригадують і записують якнайбільше слів, що мають склади – назви нот (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі).
Наприклад: до-ля, по-мі-до-ри, пе-ре-до-вий, до-мі-но, фа-сад, сі-ре.

АПОСТРОФ
Утворіть слова
Перед вами ряд слів: вити, риба, солома, бити, жирафа, полива, камінь, полова, їздити, верф, язичний, черви, їсти, повірити, єднатися, пити, соловей, корова, жаба, олово, дерево.
Утворіть нові слова, в яких вживався б апостроф.

МОРФОЛОГІЯ
Ланцюжок
(Гра)
1.        Учасники гри по черзі називають слова з чистою основою. При цьому кожне наступне слово має починатися звуком, яким закінчується попереднє слово. Наприклад:
дім – маг – гай – йод – день – ніч і т.д.
Учень, який не може назвати наступне слово з чистою основою, що починається відповідним звуком, вибуває з гри.
2.        Учасники гри називають слова, що мають закінчення. Кожне слово повинно починатися буквою, якою закінчується основа названого перед цим слова. Наприклад:
пиш-у – шин-а – ног-а – говор-иш – рубк-а і т.д.
Перемагає той, після якого ніхто не може назвати відповідного слова.
Чайнворд
Усі слова в чайнворді – односкладові іменники з чистою основою.
1. Синонім до слова хата.
2. Продукт, який збирають бджоли.
3. Верхня частина будинку.
4. Приміщення для тварин.
5. Свійська велика рогата тварина.
6. Приміщення, збудоване з землі для збереження продуктів харчування.
7. Синонім до слова талант.
8. Драбина, по якій сходять з пароплава.
9. Сільськогосподарський інвентар для оранки.
10. Шовкова прозора тканина.
11. Дикий лісовий бик.
12.  Граматичний термін, однозвучний з коренем у слові споріднений.
13. Листяне дерево.
14. Іменинник, однозвучний з коренем у слові забракований.
15. Синонім до слова мучитель.
16. Міцний канат.
17. Річкова риба.
18. В’язка маса, що відкладається на дні річок, озер і ставків.
19. Рівнина, вкрита травою, квітами та кущами.
20. Лісок.
21. Хімічний елемент, настойка якого використовується для дезинфекції ран.
22. Опади.
23. Шкідливий гризун.
24. Морська скеля.
25. Задній план картини.
26. Інструмент для різання.
27. Рідина, що виробляється печінкою і виділяється в кишечник.
28. Квитанція про прийом грошей, видана касою магазину.
29. Величезна металева посудина для перевезення і розливання розтопленого металу.
30. Медичний інструмент для введення в організм ліків.
31. Метал.
32. Система умовних позначень.КОРІНЬ, СУФІКС, ПРЕФІКС
Назвіть останнє однокореневе слово
(Гра)
Ведучий зачитує слово (наприклад, піч). Учасники гри по черзі називають однокореневі слова (пекти, печений, пекар, печиво і т.д.). Виграє той, хто назве останнє однокореневе слово.

Назвіть однокореневі слова
(Гра)
Кожному учасникові гри зараховується 5 очок і видається 3-4 картки з записаними на них словами, в яких виділені корені. Після чого ведучий повільно зачитує ряд інших слів. Учень, в якого є однокореневе слово, піднявши картку, називає його. У того, хто помилився, викреслюють очко. Перемагає той, хто зберіг найбільшу кількість очок.
Матеріал для гри.
Увага (розвага, важливо, зневага, перевага, вага, важити, заважати, важко, повага). Збірка (брати, беру, збирав, вибір, вбрання, беручкий, виборний, ввібрати). Малий (змалку, помалу, маленький, малюк, малюсінький, малеча, мало, малуватий, маля). Малюнок (мальовничий, малюєш, змальований, малювання, маляр, малярський). Підводний (вода, водяний, наводнити, водянка, водянистий, підводний). Підводити  (веду, воджу, наводити, провід, зводити, виведуть, вводять).
Утворіть слова
Додаючи до записаного кореня префікси, утворіть слова з новим значенням.

Правопис префіксів.
З чи С?
За певний час (2-3 хв.) занотуйте якнайбільше слів, у яких пишеться перед к, п, т, ф, х префікс с- (сповістити, сфотографувати, схитрити і т.д.).
За той же час запишіть найбільшу кількість слів, у яких вимовляється префікс с-, а пишеться з- (зсікти, зцідити, зчистити, зсістися і под.).

Утворіть   антоніми
Ведучий, звертаючись по черзі до кожного з учасників гри, зачитує слова. Учень, до якого звернувся ведучий, повинен негайно назвати антонім, додавши до наведеного слова або змінивши в ньому префікс, а також чітко вимовити цей префікс ( наприклад: димний – бездимний, без-). Той, хто вагається (ведучий в цей час рахує до 5) і не дасть відповіді на запитання, вибуває з гри.
Слова для гри
Хребетний, платний, плановий, розформувати, озброїти, засідлати, шумний, смертний, класовий, захисний, цінний, взутися, розчепитися, розшити, відпливти, від’їхати, розкласти.
Утворіть слова
(Гра)
Для гри виготовляється кубик, на гранях якого записані префікси роз-, без-, з-, с-, пре-, при-, та картки з словами, до яких можна додати ці префікси. Кожний учасник гри (їх може бути від 2 до 8) одержує картку і чистий аркуш паперу. Учні по черзі кидають кубик, стежачи за тим, який випаде префікс. Цей префікс (записаний на верхній грані кубика) учень додає до одного з слів картки, утворюючи слово з новим значенням або відтінком у значенні. Виграє той, хто швидше використає всі слова картки.


Слова для карток
1. Крити, бити, платний, трусити, хитати, в'язати,чистити, мудрий, хід, бігти. 2. Сіяти, шукати, цінний, хмарність, киснути, валити, шити, довгий, єднати, лад. 3. Цвіти, чистити, формувати, казати, цідити, бити, дужий, хороший, порошити, дніпровський. 4. Квітнути, сідлати, фотографувати, питати, сипати, давати, багато, гарний, азовський, бути. 5. Трусити, питати, славний, предметний, ховати, горіти, погано, широкий, каспійський, лягти.
Гру можна проводити і без карток. В цьому разі її учасники по черзі кидатимуть кубик і, залежно від префікса, що випав, називатимуть слова.

Ненаголошені голосні
Впишіть слова
У горизонтальні ряди впишіть слова з сполученням –ере-, -еле-, в яких пишеться е.
1. День тижня. 2. Листяне дерево. 3. Родова назва до слів: дуб, осика, вільха, ялина. 4. Легкий шерех. 5. Різкий крик. 6. Зелений колір. 7. Група корів.
У горизонтальні ряди впишіть слова з сполученнями –ри-, -ли-, в яких пишеться и.
1. Хвилювання. 2. Синонім до слова трястись. 3. Кровопролитна. 4. Мати щось у руках. 5. Яскраво відсвічуватись. 6. Нерозбірливо, швидко вимовляти слова. 7. Розбивати щось на дрібні частини. 8. Синонім до слова звучати.

Хто швидше
(Гра)
Ведучий голосно, зачитує слово з ненаголошеним голосним (наприклад, весняний) і звертається до одного з учасників гри. Той повинен швидко назвати голосну (е або и), що пишеться, і перевірне слово (весни). Учень, що помилився, вибуває із гри. Виграє той, хто ні разу не помилився.
Слова для гри
Клекотіти, шепотіти, держу, зупинятися, тримати, кривенький, закликати, вишневий, затихати, промишляти, стеблинка та ін.

Запишіть антоніми
(Гра)
Ведучий називає слова, роблячи невеличкі паузи між ними. Учасники гри записують антоніми до цих слів, підкреслюють в них ненаголошені голосні. Далі ведучий пропонує учням помінятися зошитами і, по черзі зачитують антоніми, пояснювати правопис ненаголошених голосних. Виграє учень, який правильно добере антоніми і не допустить жодної помилки при поясненні правопису ненаголошених голосних.
Слова для гри
Малий, дорогий, сучасний, вузький, повільний, м’який, мілкий, важкий, мертвий, низький, працьовитий, сумувати, задній, рівний, брехливий.

Допишіть слова
Допишіть слова так, щоб у кожному з них було два або й більше голосних е: вер…, пер…, пер…, щеб…, веч…, бер…, шел…, зел…, дер…, бер…, вер…, вел…, сест…, посел… .                                         Українська мова           

                                               3 клас

 Тема: Перевірна робота№1. Мовна тема «Мова і мовлення. Текст»

Мета: перевірити знання учнів з вивчених тем; розвивати самостійність, акуратність; виховувати старанність, культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Контроль знань
І варіант

1. Усне мовлення – це…
а) звуки, слова, речення;
б) букви, знаки, жести;
в) текст, каліграфія.

2.Текст – це…
а) окремі речення на задану тему;
б) група слів;
в) об’єднані за змістом речення.

3. Текст, в якому описують предмет чи особу, називається
а) описом;
б) міркуванням;
в) розповіддю.

4. Головне в тексті, що хотів сказати автор, - це…
а) мета;
б) тема;
в) заголовок.

5. Яким має бути писемне мовлення?

6. Прочитай текст. Добери заголовок. Визнач тип і тему тексту.
Кожного року ми мандруємо навколо Сонця. Ми летимо на нашій Землі, немов би на великій ракеті. По дорозі пересікаємо 12 місяців —12 різних країн. Пропливає повз нас золоте літо, золота осінь, білосніжна зима і блакитна весна. Ми летимо навколо Сонця.

7. Склади портрет свого друга.

8. Заверши міркування.
Найцікавіший урок для мене … . Чому саме він? А ось чому.

ІІ варіант

1. Писемне мовлення – це …
а) звуки, слова, речення;
 б) букви, знаки, слова;
в) текст, каліграфія.

2. З яких частин складається текст?
а) абзаци;
б) заголовок, абзаци;
в) зачин, основна частина, кінцівка.

3.Те , про що повідомляється, розповідається в тексті, - це…
а) тема;
б) мета;
в) заголовок.

4. Твердження, доказ і висновок є у …
а) тексті-розповіді;
б) тексті-описі;
в) тексті-міркуванні.

5. Яким має бути усне мовлення?

6. Прочитай текст. Добери заголовок. Визнач тип і тему тексту.
Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонечко. Подихнув вітерець. Всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню, а горобина – сумну. У дуба була мужня пісня, а у верби задумлива. Ось які пісні ми почули.

7. Склади портрет свого друга.

8. Заверши міркування.
Наполегливо вчитися потрібно кожному. Адже…

III. Підсумок уроку

3 Клас Рідна мова

Аудіювання 

ЧОМУ ХВОЙНІ ДЕРЕВА НЕ СКИДАЮТЬ НА ЗИМУ СВОГО ЛИСТЯ (Легенда)

Було це під осінь. Пташки відлітали у вирій. Одна пташка скалічила собі крильце і не могла відлетіти. Вона залишилась одна і мусила перебути зиму в нашім краї.
— Найкраще мені буде у лісі,— думає пташечка.— Деревина має гарне, густе листя, допоможе мені і дасть раду, як і що робити, коли сніги випадуть і мороз потисне.
Першим ділом вона звернулась до берези.
— Прекрасна березо,— сказала пташечка,— у мене зламане крило, дозволь мені оселитися у твоїх гілочках.
— Ні,— відповіла береза.— Ми тут у лісі маємо своїх лісових пташок, яким мусимо допомагати.
Пішла пташечка до дуба просити про допомогу. Дуб також відмовив їй. Він боявся, що пташечка поклює жолуді.
Просила пташечки й інші дерева, але всі вони не прийняли її під свій захист. Зажурилася вона, вирішила піднятися високо у небо.
Аж тут почувся голос:
— Пташко, куди ти хочеш летіти?
— Я й сама не знаю куди, голод і холод докучають мені,— відповіла пташечка.
— Тоді йди до мене,— сказала ялинка.— Глянь, ось гілочка, тут буде тепло, можеш сидіти на ній цілу зиму.
— І я тобі допоможу,— відізвався ялівець. Можеш ласувати цілу зиму моїми ягодами.
Так оселилась наша пташечка на гілочках привітної ялинки, а ялівець годував її своїми ягодами.
Одного дня подув вітер, заморозив листя. Усі дерева стали сумні, втратили зелені листочки.
— Чи можу я заморозити листя всіх дерев? — спитав вітер Мороза, який володів землею.
— Ні,— сказав зимовий цар.— З дерев, які дали бідній пташині притулок, не можна листків струшувати.
І від того часу з ялини, сосни, ялівцю не опадає листя. Стоять вони вічно зеленими і влітку, і взимку, захищають птахів від негоди. (273 слова)
Запитання
1. Якої пори року сталися події, що описані в легенді?
а) Улітку;
б) узимку;
в) восени.
2. Чому пташка не полетіла у вирій?
а) Не хотіла далеко летіти;
б) скалічила собі крильце;
в) боялася, що сумуватиме за лісом.
3. До кого в першу чергу звернулася пташка?
а) До осики;
б) до клена;
в) до берези.
4. Де оселилася пташка?
а) На дубі;
б) на ялинці;
в) на каштані.
5. Хто годував пташку своїми ягодами?
а) Калина;
б) ялівець;
в) горобина.
6. На яких деревах вітер не заморозив листя?
а) Які мали гарні листочки;
б) які дали пташині притулок;
в) не заморозив на жодному дереві.
ЛЕГЕНДА ПРО БАРВІНОК

А було це давно, на свято Івана Купала. Якось однієї ночі дівчата плели вінки, слухаючи пісню хвиль Черемошу. Ось вінки сплетені, і побігли дівчата до Черемошу, аби кинути вінки на воду. Лише Лади серед них не було. Вона так захопилась збиранням квітів, що забрела далеко в ліс та й заблукала. Злякалася Лада, почала шукати, кликати подруг та даремно. А ніч, ця чудова купальська ніч, творила справжні дива: вчувалися голоси, завели танок лісові мавки. А під темними кущами розцвітали небачені квіти. Вони розтуляли свої ніжні пелюстки й сяяли сріблясто, манили до себе. Нахилилася Лада, зірвала квітку, вплела до свого вінка, і сталося диво: засвітився вінок голубуватим світлом. І почула дівчина тихий голос, народжений вітерцем:
— Пам’ятай, Ладо, що п’ять пелюсток цієї квітки — то п’ять засад щасливого подружнього життя. Запам’ятай
і збережи в серці своєму на все життя: перша — то краса, друга — ніжність, третя — незабутність, четверта — злагода, п’ята — вірність.
Замовк голос, і невідома сила повела дівчину через ліс до берегів Черемошу. Але там вже нікого не було. Стояла Лада і думала, що робити. Раптом до неї підійшов хлопець і сказав:
— Може мені подаруєш вінок?
Не промовила й слова, простягнула вінок. Вінок упав на землю, розсипався, розрісся зеленим веселим зіллям попід кущами, глянув на світ блакитними очима квіточок барвінку. (207 слів)

Запитання
1. Про яке свято йдеться в легенді?
а) Трійцю;
б) Івана Купала;
в) Пасху.

2. Що робили дівчата на це свято?
а) Плели вінки;
б) розписували писанки;
в) купалися.

3. Що збирала в лісі Лада?
а) Гриби;
б) хмиз;
в) квіти.

4. Яке диво сталося купальської ночі?
а) Розцвіли небачені квіти;
б) знялася буря;
в) повиходили з лісу звірі.

5. Скільки пелюсток було у небаченої квітки?
а) 4;
б) 6;
в) 5.

6. Кого зустріла Лада біля річки?
а) Своїх подруг;
б) хлопця;
в) лісового звіра.


ЛЕГЕНДА ПРО АЇР (ТАТАРСЬКЕ ЗІЛЛЯ)

Було це давно, ще за часів татарської навали. Біля одного селища під лісом било джерело з цілющою водою. Перехожі тамували спрагу, решта води в Дніпро-ріку спливала.
Дбали люди про джерело. А воно, кажуть, навіть говорити вміло людською мовою. Замулять його весняні або дощові води, засиплють глиною чи камінням, джерело й заговорить до перехожого чоловіка:
— Змилуйся, добра людино, вичисти мене.
І перехожі прислухалися до його голосу. Спускали в джерелі воду, чистили дно і стіни від намулу. І знову пили цілющу воду.
І було так доти, доки хмари татар і турків не насунули на Україну.
Ото прийде, було, татарин до джерела, припаде до води цілющої спраглими вустами. А джерело йому мову відбирало або голову корчило, а то й дух запирало.
Тоді й почали татари якесь коріння з собою возити, що аїром у них називалося. Нібито те коріння водойми очищає. Де розкидають його, воно зеленню проростає. Уважали, то лиш у тих місцях, де аїр виростав, можна воду пити і коней напувати, не ризикуючи нічим.
Накидали того коріння і довкола джерела з цілющою водою.
Минув час. Тікали татарські орди різними дорогами на південь, порятунку шукали. І знову не обминули того джерела, бо довелося вибиратися тією самою дорогою.
Нагнувся котрийсь татарин до джерела водиці напитися. А воно йому:
— Не напою тебе, вороже клятий, бо багато лиха ти мені й народові нашому заподіяв.
І розлилося на всі чотири сторони, утворивши грузьке болото. І чим далі тягайся до води татари, тим далі вело їх джерело у трясовиння. Засмоктала їх багнюка. Тож і назвали тоді люди ту зелену й пахучу рослину татарським зіллям. Так вона називається й донині. (264 слова)

Запитання:

1. Що знаходилось біля лісу?
а) Озеро;
б) річка;
в) джерело.

2. Чому люди дбали про джерело?
а) Бо там ловили рибу;
б) адже у джерелі цілюща вода;
в) бо не було місце відпочинку.

3. Як зустрічало джерело татар?
а) Відбирало мову або голову корчило;
б) напувало їх цілющою водою;
в) лагідно говорило до них.

4. Для чого татари привозили з собою коріння аїру?
а) Щоб очистити водойми:
б) щоб джерело заросло;
в) щоб виросли гарні квіти.

5. Що сказало джерело татаринові, який хотів води напитися?
а) — Змилуйся, добра людино, вичисти мене!
б) — Не напою тебе, вороже клятий!
в) — Спробуй моєї джерельної водиці!

6. Чим стало джерело?
а) Бурхливою рікою;
б) неосяжним озером;

в) грузьким болотом.

Слова, які звучать і пишуться однаково


Прочитай і спиши. Поясни, що означають виділені слова.
1. Наш Барбос буває дуже злий. Злий мені, доню, на руки теплої води. 2. Вулицею йшли три дівчини. Не три сильно скло, бо трісне.

Склади речення зі словом води (від слова водити). Зістав його із словом води у другому реченні.
Візьми до уваги! У нашій мові є слова, які звучать і пишуться однаково, але значення мають зовсім різне. їх значення можна зрозуміти тільки у сполученні з іншими словами. Наприклад: шию сорочку і мити шию.Прочитай вірші-жарти. Знайди слова, які звучать і пишуться однаково. Поясни, що означає кожне з них.
Узяв приклад.
—    Приклад списував у кого? — запитав учитель строго.
—    Та казали ж Ви у класі і казав мій тато,
що з відмінника Івася треба приклад брати.
Грицько БойкоВідмінник.
Йшов Іванко — вгору ніс, він оцінки гарні ніс.
За Оксаною Сенатович

Прочитай вірш. Знайди слова, однакові за звучанням. Що вони означають?
І сказало вітру поле: — Хто оре мене і поле, засіва зерном дорідним — той близький мені і рідний!

1. Мої два брати — відмінники. Я буду брати з них приклад. 2. Сорока сидить на березі. На березі пасеться біля сорока гусей. 3. За місяць школярі зібрали багато жолудів. Зійшов ясний місяць і освітив долину.

Спиши виділені слова парами і постав у них наголоси.

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Прочитай. У кожному реченні знайди слова, протилежні за значенням. Випиши їх парами.
1. Мир будус, війна руйнує. 2. Вчений іде, а неук слідом спотикається. 3. Незнайко на печі сидить, а знайко по дорозі біжить. 4. Більше думай, а менше говори. 5. Нових друзів май, а старих не забувай.
Які з цих речень спонукальні?
У перших трьох реченнях визнач основу.

Прочитай. Знайди антоніми. Склади з ними речення і запиши.
Папороть — це рослина-барометр. Згорнулися її листочки донизу — буде ясний день. А піднялися догори — похмурий.
Назви підмет і присудок у першому реченні.
Прочитай вірш. Знайди в ньому протилежні за значенням слова і випиши їх. Як цей вірш можна було б назвати?
З братом я живу у парі,
та не в злагоді — у сварі.
Робимо все залюбки,
тільки завжди навпаки.
Я збираюся лягати,
брат лише почав вставати,
я почну відпочивати,
він рушає працювати,
як він може веселитись,
коли мушу я журитись?
Я стою, а брат біжить,
як нас люди звуть, скажіть.
Алла Свашечко
Знайди у вірші слова, в яких звуків більше, ніж букв.

До виділених слів добери з довідки протилежні за значенням.

свіжий хліб - ... хліб
свіжі квіти - ...квіти
солодке яблуко - ...яблуко
солодкі ліки - ...ліки
повне відро - ...відро
повний місяць - ...місяць

Слова для довідки: кисле, зів'ялі, молодий, порожнє, черствий, гіркі.
Добери з читанки два-три прислів'я, у яких є антоніми. Запиши їх. Антоніми підкресли.
Зразок.
На чорній землі білий хліб родить.
Порожня бочка гучить, а повна мовчить.

Підготуйся відповісти на подані запитання. Відповідаючи, наводь приклади.
1.    Які значення можуть мати слова?
2.    Які слова називаються синонімами?
3.    Які слова називаються антонімами?
4.    Коли найчастіше вживаються антоніми в мовленні?
5.    У яких випадках треба добирати синоніми?
6.    Які частини мови можуть бути антонімами?
 Наведи приклади.
Математика

Варіант 1.

1.     Знайти значення виразів.
70 – 3                          84 – 24                   26 + 8                   27 + 17
72 + 8                          23 + 37                   86 – 30                 45 – 30

2.     Розв’язати задачу.
З першого вулика взяли 24 кг меду, із другого – на 7 більше, ніж з першого. Скільки кілограм меду взяли з двох вуликів разом?

3.     Записати вирази і развязати їх.
Суму чисел 35 і 40 зменшити на 12.
Різницю чисел 64 і 14 збільшити на 9.
Число 37 збільшити на суму чисел 40 і 3.
Число 80 зменшити на різницю чисел 34 і 4.

4.     Знайти значення виразу зі змінною.
Знайти суму 9 + а, якщо а = 23.
Знайти різницю а – 4, якщо а = 45.

 Контрольна робота
1 варіант
1) Розв’яжи задачу.
До магазину привезли 15 ящиків печива, цукерок — на 25 ящиків більше, ніж печива, а халви — у 5 разів менше, ніж цукерок. Скільки ящиків халви привезли в магазин?
2) Розв’яжи приклади.
9 + 9 • 8                      6 • 7 + 8 • 6
6 • (22 – 18)               54 : 6 – 72 : 9
90 – 64 : 8                   44 – (81 – 66)
3) Добери пропущені числа.
100 –      = 5                       • 7 = 21
        + 30 = 84           6 + 6 + 6 < 6 •
            : 9 = 7                       • 6 = 42
Додаткове завдання
Сума периметрів рівностороннього трикутника і квадрата 21 см. Накресли квадрат, якщо сторони обох фігур мають однакову довжину.
2 варіант
1) Розв’яжи задачу.
Першого дня учні підклеїли 35 книг, другого — на 7 книг більше, ніж першого, а третього — у 6 разів менше, ніж першого. Скільки книг підклеїли третього дня?
2) Розв’яжи приклади.
7 + 9 • 9                   7 • 8 + 9 • 3
60 – 72 : 9               81 : 9 – 54 : 6
5 • (90 – 83)            52 – (66 – 38)
3) Добери пропущені числа.
20 –       = 4                    5 • 8 > 5 •
         – 8 = 80           9 + 9 + 9 < 9 •
          • 7 = 28                     : 8 = 6
Додаткове завдання
Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 4 см. Знайди сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника.

Шкала оцінювання
1 завдання — 2,5 бала: 1 бал за хід розв’язання;
0,5 бала за правильність обчислень (по 0,5 бала за дію);
2 завдання — 4,5 бала: по 0,25 бала за дію;
1 бал за порядок дій;
3 завдання — 3 бали: по 0,5 бала за вираз.

Додаткове завдання — 2 бали